Mateřská školka pro autisty

Naše školka

 

 

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm MŠ, ZŠ a praktické školy Brno, Vídeňská p.o. a sídlí v centru Brna na ulici Lidická 6a, Brno.

 

Mateřská škola byla zřízena pro děti s autismem při Základní škole praktické v Brně v září 2009. V tomto roce se otevírala pouze jedna třída a v září 2010 byla otevřena třída druhá.


Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje mateřskou školu 8 chlapců a 2 dívky s poruchou autistického spektra různé symptomatiky. Děti jsou zařazovány do mateřské školy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra, Štolcova 16/301, Brno. Věk dětí je v rozmezí tří až šesti let.

V každé třídě zajišťují výchovně vzdělávací činnost dvě speciální pedagožky a jedna asistentka pedagoga. Ke vzdělávání je využívána metodika strukturovaného učení, velký důraz je kladen na individuální přístup. Pro rozvoj komunikace se využívá metodika komunikace s vizuální podporou. Nezbytné pro práci s autistickými dětmi je používání speciálních pomůcek a vybavení tříd.

Děti v mateřské škole mají k dispozici tři učebny s pracovními místy a relaxačními zónami, učebnu s interaktivní tabulí, školní tělocvičnu, relaxační místnost snoezelen s vodním lůžkem a školní hřiště určené pro děti předškolního věku. V mateřské škole probíhá muzikoterapie, canisterapie a arteterapie. Dále mají děti možnost rozmanitých aktivit mimo prostory školy např. hipoterapie, divadelní představení, výukové programy, návštěvy solné jeskyně.

Provoz mateřské školy je od 7.30 - 15.30 hod.

 

Kontakt:

MŠ speciální

Lidická 6a

60200 Brno

Tel. 731 377 046