Mateřská školka pro autisty

Fotogalerie

Prodejní akce

Díky prodejním akcím jsme měli pro naši školku finanční prostředky navíc, které jsme investovali do drobného dovybavení mateřské školky. Peníze jsme použili na nákup multifunkčního zařízení (skener, tiskárna, kopírka), CD přehrávače, náhradních cartridge, šanonů, pořadačů, nástěnných polic, náhradních polic do skříněk, dřevěných hraček (kuličkové dráhy, garáž…), puzzle, didaktických a kompenzačních pomůcek, výtvarného a pracovního materiálu na výrobu pomůcek atd.. Ještě jednou děkujeme dobrovolníkům za pomoc s prodejem a samozřejmě všem, co nás finančně podpořili!
  - didaktické pomůcky, puzzle, stíny...   - didaktické pomůcky, puzzle...   - kuličkové dráhy   - puzzle   - didaktická pomůcka   - dřevěný parkovací dům   - zvuková káča s vláčkem  - hopsadla    - CD přehrávač   - multifunkční zařízení (tisk, kopie, sken)   - šanony, pořadače   - policové díly (nástěnné, vnitřní)